Mieszkanie A-4b-10

Cena mieszkania :250.495 zł

miejsce postojowe naziemne: 39.000

łączna cena :289.495 zł

RZUT MIESZKANIA p. użytkowa [m2]
1 przedpokój + an. kuch. 2,31
2 łazienka 5,24
3 pokój 21,92
mieszkanie łącznie 29,47
4 balkon 4,74