Działka nad morzem – Łazy 1 ha – 2 999 000 zł

2 999 000 zł / 262,87 zł/m²

Sprzedam dwie działki gruntu o łącznej pow. 11 409 m2 ( 7 619 m2 i 3 790 m2)  Działki usługowe zlokalizowane w Łazach w odległości około 500 m od morza.

Zostały wydane warunki zabudowy na 16 domków ( ośrodek ),  inwestycja polegająca na przebudowie istniejącego ośrodka (rozbiórka istniejącej zabudowy i budowę nowych obiektów).

 

Warunki i zasady zagospodarowania terenu:

– rodzaj zabudowy – zabudowa usługowo-apartamentowa

– funkcja zabudowy i zagospodarowania terenu-zabudowa turystyczno-wypoczynkowa wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowania terenu

– linia zabudowy – istniejąca w odległości 6 m od granicy działki

– wskaźnik wielkości pow. nowej zabudowy w stosunku do powierzchni terenu  -max. 27,5%

– szerokość elewacji frontowej – do 30 m dla każdego z budynków

 

– wysokość elewacji frontowej –  nie wyżej niż 6 m dla budynku usługowo apartamentowego do 9,5 m, w części dachu budynku na powierzchni nie większej niż 50% powierzchni dachu wysokość ta może być powiększona o jedną kondygnację do 12.5 m

– wysokość zabudowy – nie wyżej niż 8,0 m, dla budynku usługowo apartamentowego do 9,5 m

– geometria dachu  – dla budynku usługowo apartamentowego dach płaski, dla pozostałych budynków dach płaski lub wielospadowy, kąt nachylenia do 45 stopni

-pow.biologicznie czynna – min. 50% pow.terenu objętego decyzja.

Szczegóły ogłoszenia

  • Powierzchnia: 11 409 m²
  • Typ działki: pod inwestycję
  • Ogrodzenie: tak
  • Położenie: miasto

Informacje dodatkowe

  • Asfaltowy
  • Las
  • Jezioro
  • Otwarty teren
  • Morze